Млади у Србији: више верују у вођу, него у демократију

Тренутна брига о младима далеко је од довољне, квалитетне, свеоубухватне и системске, каква је препозната Националном страте-гијом за младе за период од 2015. до 2025. године. Закон о младима усвојен још 2011. даје декларативну подршку стварању система одговрне бриге о младима. Међутим, не постоје мере праћења његове примене, па ни кажњавања за непридржавање овог закона. Његова измена је започета 2015. али до данас посао није завршен. С друге стране, више од 80 одсто младих не зна да закон који се њима бави уопште постоји.

Наставак прочитајте у броју 3160.