Narodni muzej uoči otvaranja

Godinama traje bitka za obnovu Narodnog muzeja i, kao i mnoge bitke u Srba, završiće se, a Muzej će započeti svoj novi život na Vidovdan. A do Vidovdana? Do Vidovdana traje borba, danonoćna, da se na postamente posebno konstruisane za Muzej postave eksponati od paleolita do antičke Grčke i Rima. Da se stalna postavka prikaže u svom punom sjaju, da shvatimo koliko smo bogati kulturom na koju smo zaboravili, da vidimo konačno i na šta su utrošena 842 miliona dinara narodnih – državnih para.

Za malobrojne, može se reći povlašćene, među kojima je i ekipa „Ilustrovane Politike“ vrata Muzeja otvorena su ranije. Na vratima Lidija Ham, viši kustos. Uzbuđena, nasmejana, želi sve i odmah da pokaže, da objasni, da provede kroz obnovljeni prostor zgrade iz 1903. godine koja je prvenstveno bila banka, da se vidi šta je novo u starom. – Poslednja tematska izložba u Narodnom muzeju je zatvorena početkom februara 2015. godine. Radovi započeti jula 2016, koji su okončani 31. marta ove godine podrazumevali su temeljnu obnovu zgrade od poda do plafona. Pre unutrašnjih radova, krajem 2014. i početkom 2015. obnovljena je fasada sa drvenarijom, taj spoljašnji omotač, kako bi se zgrada konsolidovala, obnovila i učvrstila. Unutrašnji radovi su obuhvatili: uvođenje i zamenu svih instalacija, struje, vode, sigurnosti, bezbednosti, sređivanje kancelarija, zamenu svega što je potrebno zameniti. Ono što radovi nisu podrazumevali jesu krupne strukturalne izmene prostora jer je i ova zgrada spomenik kulture, tako da je ostala u zadatim kapacitetima. Sada je u optimalnim uslovima za funkcionisanje i nas koji radimo i posetilaca Muzeja – oduševljeno priča viši kustos Narodnog muzeja, dok pokretima ruku pokazuje na plafon, novougrađene klima uređaje, protivpožarne aparate, izolaciju, zidove u prizemlju na koje su postavljeni posebni paneli kako bi se uklopili u ambijent.

Nastavak možete pročitati u broju 3096.