Naš feljton: Osam vekova autokefalnosti srpske Pravoslavne crkve

Knjiga „Srpska pravoslavna crkva. Osam vekova istorije u slici i reči“, iz koje donosimo najzanimljivije delove, je bez sumnje najvrednije monumentalno i kapitalno delo koje je izašlo povodom ovog vanvremenski velikog jubileja-osam stotina godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Autori ovog prvog ilustrovanog pregleda istorije SPC su doc. dr Boris Stojkovski, dr Valentina Vuković i Srđan Ercegan. Izdavač je renomirana kuća „Data status“ iz Beograda, a jedna od najuglednijih štamparija „Balaton“ iz Novog Sada štampala je ovu kapitalnu monografiju. Knjiga obiluje ekskluzivnim ilustracijama. Fotografije i slike (više od 200) potiču iz većini nedostpunih manastirskih riznica, ali i iz crkava, manastira, muzeja, arhiva i drugih ustanova i delo su Pavla Marjanovića i Martina Candira, dvojice vrsnih umetnika sa fotoaparatom

Despot Stefan Lazarević nastavio je zadužbinarsku politiku svoga oca. Najzna-čajnija i najmonumental-nija njegova zadužbina je manastir Manasija ili Resava, po-dignuta 1418. godine. Ovom veličan-stvenom svetinjom, posvećenoj Svetoj Trojici, dominira monumentalno fresko-slikarstvo, kao i Despotova kula, odnosno donžon kula koja je imala fortifikacionu ulogu. Pored Manasije, u vreme despota Stefana Lazarevića, podignut je i manastir Koporin, kao i Kalenić. Kalenić je podigao vlastelin despota Stefana, protovestijar Bogdan. Predstavlja arhitektonski najmonumentalniji i najraskošniji spomenik moravske škole. Stefanova majka, kneginja Mi-lica, podigla je svoju zadužbinu, ma-nastir Ljubostinju, u kojoj se i zamo-našila pod imenom Evgenija. Despot Đurađ Branković obdario je manastir Esfigmen, na Atosu, a porodica Branković je imala bliske veze sa još nekim svetogorskim manastirima. Manastir Manasija postala je centar resavske prepisivačke škole. Pre-vođena su dela sa grčkog, popravljani su postojeći prevodi, a knjige su i prepisivane.

Nastavak pročitajte u broju 3140.