Naš Jubilej – brod koji ne menja kurs

Politika”. I naslovna strana punasimbolike. Nepoznata učesnicaradne akcije na izgradnji autouta.Uz mlado nasmejano lice zamotanaruka zbog žuljeva drži lopatu.rvi kapetan broda čvrste građe,jasnog kursa i uvek istog cilja koji je11. novembra 1958. godine isplovioiz „Politikine” luke bio je NikolaLekić. Posadu su činili: MirkoMilojković, Radmila Bunuševac,Predrag Milojević, Nada Doroški,Zuko Džumhur, Ljubomir Vukadinović, Voja Đukić, Vasa Popović,Nenad Stavjel i Žika Milutinović. Tehnički urednik bio je DuškoRmandić. A šta je činilo čvrstugrađu tog novog magazina? Šta je tobog čega su odgovorni tada verovalia će ovaj brod dugo da traje i da odoleva brojnim izazovima na otvorenomoru punom jakih vetrova, visokihalasa i podvodnih struja? I da sve toeće da ga pomeri sa zadatog kursa?io je to koncept. Kakav tada, takav ianas – šest decenija kasnije.ovoljna je samo najava onoga štoma u tom prvom broju pa da se vidiud plovi taj brod: „Trasa mladosti“,Poseta Stobiju, „Iz zatvora na odsustvo“ i „Sumoapanski sport“. Priče oanje poznatim ljudima, njihovim sudbinama, reportaže i putopisi, poseteestima u koja se retko ide, kulturnaešavanja, sportska zbivanja. Taj prviroj štampan je u tiražu od 86.000rimeraka sa cenom od 50 dinara iasprodat je gotovo istog dana.ije trebalo dugo da se od svih temazdvoje dve. Bile su to priče o običnim ljudima, tu oko nas, i putopisi.itaoci su, zapravo, svojim reakcijama u rubrici „Pisma uredništvu” naeki način potvrdili da je kurs dobar.izale su se godine i decenije.ruštvo prolazilo kroz razne faze iskušenja. Smene vlasti, štrajkove,ombardovanja, ratove… Smenjivalee posade, menjali kapetani. A kursvek isti. Časopis koji je u međuvremenu postao poznat po tome da ga čitaela porodica narastao je na tiraž odola miliona prodatih primeraka.tigli su reporteri „Ilustrovane” na sve kontinente. Zavirili i najudaljenije kutke. A onda, posleola veka, pokazali jednom pričomašto su jedinstveni. Na proslavuedesetog rođendana iz Stokholmae stigla Ula Anderson, prodavačicaveća. Pronašla je „Ilustrovana”nonimnu devojku sa prve naslovnice. I dovela je u Beograd.lovi ovaj brod. Zanose ga pomalo vetrovi, ljuljaju talasi, vukuodvodne struje. Ali on se ne da.rži se svog kursa i opstaje zahvaljujući dobroj konstrukciji, utemeljenoj pre šest decenija. Plovi,lovi i ploviće…

Nastavak pročitajte u broju 3119.