Нематеријално културно наслеђе Србије

Живо наслеђе, како се често назива нематеријално културно наслеђе, можемо препознати кроз праксу, приказе, изразе, знања, вештине, инструменте и предмете, који су део прошлости, али и савременог живота једне заједнице. Као обележје идентитета заједнице, преноси се с генерације на генерацију Савремена прошлоcт и његовим носиоцима пружа осећај припадности. Етнографски музеј у Београду је од оснивања 1901. године, кроз етнолошконтрополошка, етномузиколошка, етнолингвистичка истраживања и прикупљање знања о друштвеним свечаностима и праксама, обичајима, веровањима, усменим традицијама, занатским вештинама и знањима, посвећен проучавању традиционалног начина живота, због чега је и постао важан ослонац за примену новог оквира за очување живог наслеђа. Нови систем, изграђен према искуствима и смерницама Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, препознаје важност заједничког деловања носилаца и стручњака, институција и локалних заједница на очувању наслеђа, које је, укорењено у прошлости, мењајући форме и улоге, присутно и данас. Најрепрезентативније од српског нематеријалног блага Етнографски музеј у Београду је управо изложио, па тако сви житељи и посетиоци престонице могу да се подсете или сазнају. а сви заједно да се диве, шта нас чини јединственим народом. – Цела изложба је подељена по об- ластима. Једна од области јесу знања везана за припремање традиционалне хране, затим су ту обичаји, веровања, занатске вештине, усмена традиција, извођачке уметности. Са тих различи- тих аспеката смо покушали да пред- ставимо све што је у овом тренутку уписано као нематеријално наслеђе Србије – каже Данијела Филиповић, кустос изложбе. – Надамо се да ћемо баш оваквим ак- тивностима подстаћи, пре свих, носиоце знања, веровања и обичаја да се по- крену и да оно што је њихово наслеђе заштите уписом у Национални регис- тар нематеријалног наслеђа Србије. Изложба, која је део међународног представљања нематеријалног кул- турног наслеђа Србије у Етнографс- ком музеју у Београду, биће отворена до краја августа.

Наставак можете прочитати у броју 3104.