Nova atrakcija u Kini: lajt šou sa Nebeskog mosta

Sa populacijom od trideset miliona ljudi, koja iz me-seca u mesec raste, i povr-šinom od 82.300 kilome-tara kvadratnih Čungking, grad u unutrašnjosti Kine, daleko je najveći u toj zemlji.

Za ilustraciju o kakvoj veličini se radi, mogu da posluže i ovakva poređenja: Kanada ima 36 miliona stanovnika, a Austrija zahvata površinu od 83.879 kvadratnih kilometara.Podeljen na devet gradskih četvrti, Čungking se smatra i najmnogoljudnijim gradom na svetu. Mišljenje se formira u zavisnosti da li se pod japanskom prestonicom Tokiom podrazumeva teritorija Velike oblasti Tokio na kojoj živi 38 miliona ljudi, ili Tokio metropolis sa „samo“ trinaest miliona stanovnika. Ima i onih koji kažu da grad nije tako veliki kakvim ga gradski oci predstavljaju jer se na njegovim obodima nalaze poljoprivredna gazdinstva i rudnici, a zajednice koje tamo žive vode više seoski nego gradski život.

Nastavak pročitajte u broju 3137.