Novi život Golubačkog grada: tvrđava puna iznenađenja

Pet ulaznica, molim.- Tri hiljade.- Koliko?- Tri hiljade dinara.Ništa nije komentari-sao taj gospodin. Ništa mladoj dami nije rekao. Samo je stegao novčanicu od dve hiljade kojom je hteo da plati ulaznice i izašao iz reda. Da, iz reda, podužeg, jer je te srede na platou ispred ulaza bilo parkirano dosta automobila. I jedan autobus pride.Ispostaviće se veoma brzo da nije iznenađen samo taj gospodin. Ali i da iznenađenjima nije kraj. No, redom.Mart je bio kada je obnovljena tvrđava Golubački grad svečano otvo-rena u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednice Vla-de Srbije Ane Brnabić, evropskog ko-mesara za susedsku politiku i pristu-panje EU Johanesa Hana i velikog broja građana. I zaista je bilo lepo videti kako je još jedno od naših vrednih istorijskih nasleđa dobilo novo lice i nastavilo da živi novi život.

Nastavak pročitajte u broju 3162.