Обнова града Кнеза Лазара

Републички завод за заштиту споменика културе и Архе лошки институт из Београда спровели су опсежна ар еолошка истраживања комплекса Крушевачкога града (1961–71). Урбанистичким планом је предвиђено да се прос ор и остаци средњовековне тврђаве презентују и уреде као једин твена парковна целина, унутар које се – поред цркве Лазарице и централне зграде музеја – издвајају спорадични остаци градских бедема са донжоном (главна средишња кула) као и остаци кнеже е палате и пропратних објеката. Читав комплекс, као просторна целина, ужива заштиту као споменик културе од изузетног значаја. – Идеја о реконструкцији, пре свега о рестаурацији Лазаревог града у Крушевцу, стара је више деценија. Иницијатива за овај подухват покренута је пре пет година, добијене су све потребне дозволе и урађен пројекат, а коришћени су резултати истраживања из шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година. На основу тога се ради пројекат за рестаурацију више од две трећине Лазаревог града (Крушевачки град), а обухвата комплетну рестаурацију, конзервацију и делимичну реконструкцију, што ће бити урађено у четири фазе у наредне четири године, почев од 2018. – каже Горан Васић, директор Народног музеја Крушевац. У првој фази радова од 18. септембра почела су археолошка истраживања. На том потесу биће урађена рестаурација и конзер ација бедема у висини од 25 метара. Пројекат за прву фазу и све наредне урадиће стручњаци Завода за заштиту споменика културе из Београда, уз асистенцију археолога и архитекте из Народног музеја Крушевац. За прву фазу радова обезбеђена су средства од Министарства културе и информисања у висини од пет милиона динара, а град Крушевац ће пројекат подржати са 500.000 динара. Друга фаза ће обухватати бедеме између последње куле из прве фазе, па све до донжон куле. Трећа фаза обухвата рестаурацију и делимичну реконструкцију донжон куле и источног бедема, а последња, четврта фаза, обухвата пратеће објекте унутар зидина заједно са двором кнеза Лазара. Циљ је да се заврше све четири фазе до 2021. године када ће бити обележено 650 година од почет а изградње Крушевца као српске престонице.

Наставак прочитајте у броју 3115.