Obnova grada Kneza Lazara

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i Arhe loški institut iz Beograda sproveli su opsežna ar eološka istraživanja kompleksa Kruševačkoga grada (1961–71). Urbanističkim planom je predviđeno da se pros or i ostaci srednjovekovne tvrđave prezentuju i urede kao jedin tvena parkovna celina, unutar koje se – pored crkve Lazarice i centralne zgrade muzeja – izdvajaju sporadični ostaci gradskih bedema sa donžonom (glavna središnja kula) kao i ostaci kneže e palate i propratnih objekata. Čitav kompleks, kao prostorna celina, uživa zaštitu kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. – Ideja o rekonstrukciji, pre svega o restauraciji Lazarevog grada u Kruševcu, stara je više decenija. Inicijativa za ovaj poduhvat pokrenuta je pre pet godina, dobijene su sve potrebne dozvole i urađen projekat, a korišćeni su rezultati istraživanja iz šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina. Na osnovu toga se radi projekat za restauraciju više od dve trećine Lazarevog grada (Kruševački grad), a obuhvata kompletnu restauraciju, konzervaciju i delimičnu rekonstrukciju, što će biti urađeno u četiri faze u naredne četiri godine, počev od 2018. – kaže Goran Vasić, direktor Narodnog muzeja Kruševac. U prvoj fazi radova od 18. septembra počela su arheološka istraživanja. Na tom potesu biće urađena restauracija i konzer acija bedema u visini od 25 metara. Projekat za prvu fazu i sve naredne uradiće stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Beograda, uz asistenciju arheologa i arhitekte iz Narodnog muzeja Kruševac. Za prvu fazu radova obezbeđena su sredstva od Ministarstva kulture i informisanja u visini od pet miliona dinara, a grad Kruševac će projekat podržati sa 500.000 dinara. Druga faza će obuhvatati bedeme između poslednje kule iz prve faze, pa sve do donžon kule. Treća faza obuhvata restauraciju i delimičnu rekonstrukciju donžon kule i istočnog bedema, a poslednja, četvrta faza, obuhvata prateće objekte unutar zidina zajedno sa dvorom kneza Lazara. Cilj je da se završe sve četiri faze do 2021. godine kada će biti obeleženo 650 godina od počet a izgradnje Kruševca kao srpske prestonice.

Nastavak pročitajte u broju 3115.