ШТА НАМ ДОНОСИ СОЦИЈАЛНА КАРТА
Олакшице за стварно угрожене

Недавно је Скупштина Србије усвојила Закон о социјалној карти, којим је предвиђено успостављање регистра „Социјална карта”, јединствене и централизоване евиденције у електронском облику. Ta карта садржи тачне и ажурне податке о социјално-економском статусу појединаца, али и са њим повезаних особа. Закон ће почети да се примењује 1. марта 2022. године.

Како је у образложењу наведено, потреба за увођењем социјалних карата је у експозеу о Програму Владе Републике Србије, који је представљен у Народној скупштини 28. јуна 2017. године. У делу,,Боље таргетирање социјалне заштите” истиче се да ће се, „у Републици Србији увести интегрисани систем израде социјалних карти кроз повезивање великог броја различитих институција: Пореске управе, Министарства унутрашњих послова, Катастра непокретности…, у складу са најбољим позитивним примерима светске праксе, а да ће се увођењем овог система спречити злоупотреба и омогућити праведнија расподела тако што ће социјалну помоћ добити корисници којима је та помоћ заиста и потребна”.

У Нацрту закона који је представљен на 37 страница, у члану један се каже: „Овим законом се уређује успостављање Базе социјално-економског статуса појединца и са њим повезаних лица, начин обједињавања, садржина, коришћење и чување података, формирање и прослеђивање нотификација ка другим информационим системима у министарству надлежном за социјална питања и борачко-инвалидску заштиту, начин обраде и анализе података и израде извештаја потребних за обављање послова из надлежности Министарства, као и друга питања од значаја за социјално-економски статус појединца и са њим повезаних лица”.

Шта све ово конкретно за грађане значи? Које су повластице и за које услуге? И зашто се уводи карта?

На та питања стигао је одговор из Владе где се каже да ће Влада најсиромашнијим грађанима већ ове године, осим познатих олакшица, да олакша и пут за стицање статуса енергетски угроженог купца. Кажу да је у току обнова захтева, а поред досадашњих повластица за плаћање рачуна за струју и гас, најугроженија домаћинства ускоро ће моћи да рачунају и на олакшице за даљинско грејање. И још се додаје да ће карта да омогући да они којима је заиста потребна помоћ њу и добију, да се смање евидентне злоупотребе, али и да се свакоме укаже на могућност да на тај начин добију олакшице које им следују.

 

Пише Огњан Радуловић

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању