Осам векова Аутокефалности српске Православне цркве

Kњига „Српска православна црква. Осам векова историје у слици и речи“, из које доносимо најзанимљивије делове, је без сумње највредније монументално и капитално дело које је изашло поводом овог ванвременски великог јубилеја-осам стотина година аутокефалности Српске православне цркве. Аутори овог првог илустрованог прегледа историје СПЦ су доц. др Борис Стојковски, др Валентина Вуковић и Срђан Ерцеган. Издавач је реномирана кућа „Data status“ из Београда, а једна од најугледнијих штампарија „Балатон“ из Новог Сада штампала је ову капиталну монографију. Књига обилује ексклузивним илустрацијама. Фотографије и слике (више од 200) потичу из већини недостпуних манастирских ризница, али и из цркава, манастира, музеја, архива и других установа и дело су Павла Марјановића и Мартина Цандира, двојице врсних уметника са фотоапаратом

Период непосредно пред проглашење аутокефалности Српске цркве карактерише и развој српске писмености и културе. Целокупна српска средњовековна култура расла је и раз-вијала се под окриљем цркве. Према неким најновијим научним истражи-вањима, најстарији српски језички и писани споменици јесу записи Димитрија Синаита, који је живео готово столеће пре Светога Саве. Без сумње уз ове списе, најважнији споменик српске писмености и књижевности и један од темељних списа европске, па и светске културне баштине представља Миро-слављево јеванђеље.Мирослављево јеванђеље настало је у последњој четвртини дванаестог века, највероватније између 1180. и 1187. године у манастиру, однос-но Цркви Светог Петра и Павла, код данашњег Бијелог Поља, задужби-ни хумског кнеза Мирослава, брата Стефана Немање. Исписао га је и илуминирао писар по имену Григорије дијак. По свом изгледу и садржини Мирослављево јеванђеље представља јединствен писани споменик у исто-рији српске, али и светске културе. Пи-сано је на танком белом пергаменту, садржи укупно 181 лист, односно 362 стране и 296 иницијала и минијатура. Григорије дијак аутор је свих минијату-ра и иницијала, исписао је и алилујаре,натписе и текст на странама 358-360. Мирослављево јеванђеље је Унеско 2005. године уврстио у своју библиотеку „Памћење света“ чиме је постало једно од 120 највреднијих културних добара које је створила људска цивилизација икада.Свакако кључан догађај за историју целокупне Српске православне цркве јесте добијање аутокефалности. Као што је добро познато, први српски архие-пископ постао је Сава Немањић – Свети Сава. Очигледно је имао јасну визију како да цркву подигне на ниво архи-епископије, а његова харизма и лични углед који је већ уживао у византијском и уопште православном свету су јасан показатељ због чега је баш он изабран.

Наставак прочитајте у броју 3136.