Pedagog dr Boško Vlahović: dolazi vreme virtuelnih škola

Mnogo toga ide uz ime profe-sora Boška M. Vlahovića. On je doktor pedagoških nauka, prvi profesor Opšte pedagogije na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, redovni član Srpske akade-mije obrazovanja (SAO), glavni i odgo-vorni urednik časopisa „Pedagogija“ i direktor i glavni urednik izdavačkog preduzeća „Eduka“ iz Beograda. Autor je velikog broja stručnih i naučnih radova, udžbenika, posebno studija o inovacijama u obrazovanju. Dobitnik niza nagrada i priznanja, među kojima su Orden rada sa zlatnim vencem, povelje i plakete Skupštine Srbije. Naš poznati pedagog, profesor uni-verziteta, dr Velizar Nedović je na-pisao: „Vlahović je jedan od najuticaj-nijih pedagoga Srbije, naučnik visoke pedagoške kulture, širokog delatnog habitusa koji ga je učinio pionirom inovacija u obrazovanju Srbije 20. veka”. A profesor dr Nikola Potkonjak, predsednik Srpske akademije obrazo-vanja, u Zborniku akademije je napisao: „Za jednog pedagoga nema većeg dokaza da je uspeo u svom radu nego kad se čitava jedna pedagoška oblast vezuje za njegovo ime. Kada se kod nas pomenu obrazovne inovacije svako će među nama odmah pomisliti na profesora Boška Vlahovića“.

Nastavak pročitajte u broju 3169.