Pevač Goran Karan:sam u šumi

Drugi put za godinu dana hrvatski tenor Goran Karan (55) nastupiće u be-ogradskoj Kombank dvora-ni. Ove godine 6. novem-bra dolazi kao dobitnik prestižne nagrade „Porin“ za najbolji album „Glas Juga“ i pobednik Splitskog festivala sa pesmom „Kuća naše pisme“, za koju se nada da će osvoji-ti i beogradsku publiku. Još nije siguran kakav će biti program novog beogradskog koncer-ta, jer nije u potpunosti u njegovim rukama. O tome koje će pesme pevati, odlučuje zahtevna publika i to gla-sanjem putem Interneta. Veruje da će biti iznenađenja, budući da će deset pesama biti po izboru onih koji dolaze u Kombank dvoranu da uži-vaju u njegovom glasu. Jedino u šta je siguran je da će biti puno ljubavi i dobrih vibracija o čemu je i pričao za „Ilustrovanu Politiku“.

Nastavak pročitajte u broju 3164.