Pirotski ćilim zlata vredan

Mesto susreta: planinski dom u selu Dojkinci. Ovaj planinski dom je nekada bio karaula pa ga je opština otkupila i pretvorila u mesto okupljanja umetnika i svih uživalaca prirode. Tu, na licu mesta, gosti ove sve popularnije „Tkač-ke kolonije“ mogli su da osete izvorne i neverovatne lepote ovog kraja – da se umiju u čistom planinskom potoku, da probaju pravi pirotski kačkavalj, da vide stado ovaca rase pramenka koja je karakteristična za ovaj kraj, da posete čarobne vodopade, da se nadišu svežeg vazduha i da se, što je bilo najva-žnije i najinteresantnije, neposredno upoznaju sa izradom, sada već u svetu čuvenog pirotskog ćilima. Jer, ori-ginalna tkačka delatnost ponikla je u ovom gradu i tokom vekova, najvažnija zanatsko-industrijska grana Pirota bilo je ćilimarstvo.

Nastavak pročitajte u broju 3156.