Победници шестог међународног конкурса карикатура „Aлександар Kлас“

На овогодишњи, Шести међународни конкурс карикатура „Александар Клас“ пристигло је 858 карикатура,од 218 аутора из 41 земље са свих континената.Из обиља изванредних карикату-ра 100 радова је ушло у ужи избор, а жири је, као и сваке године имао веома тежак задатак да одабере оне најбоље.

Жири у сатаву:

– Зефирино Граси, генерални ди-ректор „Политика“ а.д., председник – Сања Лазаревић, в.д. главног и одговорног уредника, члан- Огњан Радуловић, заменик в.д. главног и одговорног уредника, члан- Радмила Грбовић, лектор и уред-ник „Енигматског додатка“, члан – Шпиро Радуловић, уредник Кон-курса, члан донео је следеће одлуке:Прву награду у износу од 600 евра деле:- Марко Де Анђелис (Италија) и- Владимир Хаханов (Русија)Другу награду у износу од 250 евра добија- Јово Шкомац (Србија)Трећу награду у износу од 150 евра добија- Горан Ћеличанин (Србија)

Наставак прочитајте у броју 3169.