Pobednici šestog međunarodnog konkursa karikatura „Aleksandar Klas“

Na ovogodišnji, Šesti međunarodni konkurs karikatura „Aleksandar Klas“ pristiglo je 858 karikatura,od 218 autora iz 41 zemlje sa svih kontinenata.Iz obilja izvanrednih karikatu-ra 100 radova je ušlo u uži izbor, a žiri je, kao i svake godine imao veoma težak zadatak da odabere one najbolje.

Žiri u satavu:

– Zefirino Grasi, generalni di-rektor „Politika“ a.d., predsednik – Sanja Lazarević, v.d. glavnog i odgovornog urednika, član- Ognjan Radulović, zamenik v.d. glavnog i odgovornog urednika, član- Radmila Grbović, lektor i ured-nik „Enigmatskog dodatka“, član – Špiro Radulović, urednik Kon-kursa, član doneo je sledeće odluke:Prvu nagradu u iznosu od 600 evra dele:- Marko De Anđelis (Italija) i- Vladimir Hahanov (Rusija)Drugu nagradu u iznosu od 250 evra dobija- Jovo Škomac (Srbija)Treću nagradu u iznosu od 150 evra dobija- Goran Ćeličanin (Srbija)

Nastavak pročitajte u broju 3169.