Погром “ђавољих” адвоката

Била је то реченица над којом је требало да се замисли свако. Сутрадан пошто је убијен адвокат Миша Огњановић у једним дневним новинама осванула је ре ченица: ”Убијен још један адвокат”. Још један! Па где живимо и јесу ли адвокати глинени голубови, па како се коме нешто не допадне, или му се неко од адвоката не дај боже заме ри, пуцај. – Пуцањ у Мишу није једини – каже Југослав Тинтор, председник Адво катске коморе Београда.

-Проблем постоји уназад већ десет година. Ми, који се бавимо овим послом пре- познајемо ризик, али тај ризик не подразумева да било ко било кога, камоли адвоката, стреља. Ми адво кати Београда не желимо да будемо глинени голубови и да морамо да размишљамо ко је следећи. Дуго већ адвокати траже бољи статус, односно статус службеног лица. Гласно су кренули још 2012. године када је београдски адвокат

Службена лица

Лекари, новинари, професори, адвокати и друга лица која се баве професијама од јавног значаја имају највиши ниво кривично правне заштите која постоји у нашем законодавству и у том смислу су изједначени као и професије које имају статус службених лица – полиција, судије и тужиоци, јавни бележници, извршитељи и друге. Статус службеног лица, према закону, имају лица која у државним органима обављају неке службене дужности, која су изабрана, именована или постављена у држвном органу или органима локалне самоуправе. Тај статус имају и јавни бележници, извршитељи и друга лица у установама, предузећима која врше нека јавна овлашћења и одлучују о правима, обавезама или интересима физичких лица и или у јавном интересу. То су и лица којима је фактички поверено вршење службених дужности или послова.

Наставак можете прочитати у броју 3108.