ПР АСТЕК

Прва национална конференција: АСистивне ТЕхнологије и Комуникација (АСТЕК) одржаце се у Београду, 22. јуна 2019. године у Конгресном центру хотела „Зира“.

Обједињавање свих домаћих ресурса на пољу асистивних технологија, као и допринос унапређењу бриге о деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом су основни мотиви за организовање Конференције.

Циљ конференције је промоција нових технолошких достигнућа у области асистивних система намењених *деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом*, у синергији релевантних научно-истраживачких установа, струковног удружења, привреде и крајњих корисника.

Детаљнија обавештења о програму рада Конференције можете погледати на сајту Конференције

www.astek2019.pmplus.rs <http://www.astek2019.pmplus.rs>