PR ASTEK

Prva nacionalna konferencija: ASistivne TEhnologije i Komunikacija (ASTEK) održace se u Beogradu, 22. juna 2019. godine u Kongresnom centru hotela „Zira“.

Objedinjavanje svih domaćih resursa na polju asistivnih tehnologija, kao i doprinos unapređenju brige o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom su osnovni motivi za organizovanje Konferencije.

Cilj konferencije je promocija novih tehnoloških dostignuća u oblasti asistivnih sistema namenjenih *deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom*, u sinergiji relevantnih naučno-istraživačkih ustanova, strukovnog udruženja, privrede i krajnjih korisnika.

Detaljnija obaveštenja o programu rada Konferencije možete pogledati na sajtu Konferencije

www.astek2019.pmplus.rs