Прва петолетка – јединствени пример преживљавања стечаја

Ово је остварено захваљујући ангажовању, ентузијазму и вољи оснивача да остваре циљ постављен у јануару 2016. када је основан овај нови колектив, а помогла је и посета и ангажовање пред-седника Александра Вучића у фебруару ове године „Прва петолетка“ је, као сви бивши гиганти, прошла кроз процес при-ватизације и реструктуирања. Тај процес је трајао више од 15 година и нажалост, после неколико неуспешних покушаја привати-зације, завршио се проглашењем стечаја у 11од 14 привредних друштава у систе-му. Свим радницима који су испуњавали законске услове је исплаћен социјални програм. Јединствен случај се десио у „Пе-толетки“, где су се радници организовали и уплатили по 500 евра за оснивање нове фирме, која уз сагласност Министарства привреде узима у закуп простор и опре-му од друштава у стечају. Ова могућност је пружена свим запосленима који су се нашли на улици а улог је уплатило 677 радника од којих само петнаестак није добило посао јер у том тренутку није било потребе за тим занимањима.– Налазили смо се у закупу три и по године код девет друштава ППТ која су у стечају, преузели смо производне погоне, по уговорима који су важили до продаје фирме, а свакога месеца смо плаћали уговорени износ закупа. Наш циљ је био да сачувамо производне програм, тржиште

Наставак прочитајте у броју 3158.