Prva petoletka – jedinstveni primer preživljavanja stečaja

Ovo je ostvareno zahvaljujući angažovanju, entuzijazmu i volji osnivača da ostvare cilj postavljen u januaru 2016. kada je osnovan ovaj novi kolektiv, a pomogla je i poseta i angažovanje pred-sednika Aleksandra Vučića u februaru ove godine „Prva petoletka“ je, kao svi bivši giganti, prošla kroz proces pri-vatizacije i restruktuiranja. Taj proces je trajao više od 15 godina i nažalost, posle nekoliko neuspešnih pokušaja privati-zacije, završio se proglašenjem stečaja u 11od 14 privrednih društava u siste-mu. Svim radnicima koji su ispunjavali zakonske uslove je isplaćen socijalni program. Jedinstven slučaj se desio u „Pe-toletki“, gde su se radnici organizovali i uplatili po 500 evra za osnivanje nove firme, koja uz saglasnost Ministarstva privrede uzima u zakup prostor i opre-mu od društava u stečaju. Ova mogućnost je pružena svim zaposlenima koji su se našli na ulici a ulog je uplatilo 677 radnika od kojih samo petnaestak nije dobilo posao jer u tom trenutku nije bilo potrebe za tim zanimanjima.– Nalazili smo se u zakupu tri i po godine kod devet društava PPT koja su u stečaju, preuzeli smo proizvodne pogone, po ugovorima koji su važili do prodaje firme, a svakoga meseca smo plaćali ugovoreni iznos zakupa. Naš cilj je bio da sačuvamo proizvodne program, tržište

Nastavak pročitajte u broju 3158.