Reditelj Mehdi Barsaui:dobra strana siromaštva

Njegova predstavnica za javnost Brigita Portije rekla je da je Mehdi Bar-saui (35) „jedan od najfi-nijih reditelja“ sa koji-ma je ikada radila u svojoj karijeri dugoj više decenija. I zaista, dobitnik najznačajnijih nagrada na festivalima od Venecije do Kaira, za svoj prvi, dugi igrani film „Sin“ je nestvarno prija-tan, skroman, druželjubiv i vaspitan. I zahvalan sagovornik, koji ne voli javnost i fotografisanje. „Možda sam previše stidljiv“, kaže sa osmehom. U trenutku kada je očekivao premijeru svog kontroverznog filma u rodnom Tunisu i sav bio u pripremama za taj događaj, našao je vremena da na jedan dan dođe na festival „Kustendorf“.Dok smo hodali ulicama Andrićgra-da i Višegrada, Mehdi je izvrsno balansirao na klizavom mermeru uspevajući da ne tresne na tlo i za uspomenu svojoj supruzi slikao neve-rovatne oblike i bordure leda ispod i oko sebe. Zanimalo ga je sve o našoj zemlji i mestima kroz koja prolazi, priznavši da nedovoljno poznaje našu kinematografiju, osim dela Emira Kusturice i….– Srdana Golubovića, ako sam dobro izgovorio njegovo ime – kaže Mehdi. – Siguran sam da je on iz Srbije. Bio mi je mentor u školi pisanja scenarija koju je organizovao Sandens institut. Pozdravite ga ako ga znate i ako me se on seća.

Nastavak pročitajte u broju 3183.