Reditelj Skaj Hopinka, život Indijanaca u Americi

indijanac iz plemena Ho Čonk sa krajnjeg severozapada sad završio je studije umetnosti i život posvetio očuvanju kulture i tradicije svojih predaka snimajući neobične filmove. sa delom „predanje“ stigao je na filmski festival u lokarnu, gde je za „ilustrovanu politiku“ iskreno pričao o tome kako potomci starosedelaca danas žive i rade u svojoj domovini kojom vladaju doseljenici, i zašto ne gleda vestern filmove

Kauboji i Indijanci su juna-ci i antijunaci američkih filmova, ali malo je vero-vatno da znate nekog kauboja ili Indijanca koji su i sami snimili film o sebi. Doduše, veći-nu vesterna snimljenih u Americi do danas režirali su potomci tih kauboja koji su osvajali Ameriku i starosedeo-ce nazvali Indijancima. Većinu su is-trebili, a ostatak saterali u rezervate.Zato je bilo pravo osveženje upozna-ti pravog Indijanca, ili starosedeoca Amerike, kako se u poslednje vreme nazivaju zvanično, koji je sa daleke, zapadne obale SAD, stigao čak u Evropu, na festival u Lokarnu, da tu pokaže svoj novi, kratki film „Predanje“.

Nastavak pročitajte u broju 3169.