Rod Blagojević ponovo na slobodi: od demokrate do trampokrate

Rod Blagojević (63) koga je njegov otac Radisav, rodom iz sela Veliki Krčmari na obo-du Kragujevca, nazvao Milo-rad, obreo se peti put među Srbima u Srbiji. Fizički samo jed-nom, mada se o tome tada nije trubilo na sva zvona, a ostala „javljanja“ svela su se na virtuelna, medijska.Šumadinci, a bogami i cela Sr-bija, kao i Srbi iz Bosne (Milora-dova majka Mila Govedarica rođena je u Gacku) bili su ponosni na ovog rođenog Čikažanina kada je 2002. izabran za guvernera savezne države Ilinois, prvog demokratu koji se na toj funkciji našao posle trideset godina i drugog Amerikanca srpskog porekla koji se u Sjedinjenim Ame-ričkim Državama (SAD) domogao te pozicije. Pre njega, guverner Ohaja u dva mandata, bio je Džordž Vojnović. Seirili smo i kada je Milorad po drugi put izabran na istu funkciju, ističući da su ga na cilj doveli i građani Čikaga koji, zbog onih tris-ta hiljada njegovih žitelja koji vuku korene sa ovih prostora, smatramo za najveći srpski grad posle Beograda. A kad je 2008. prvi put uhapšen (pušten je uz kauciju od 450.000 dolara da se brani sa slobode) ovde su o tom događaju usledile samo šture vesti u kojima uglavnom Vojinović više nije bio Milorad Rod, već samo Rod. Blagojević je poput svog prethodni-ka guvernera Džordža Rajana, uhapšen pod optužbom za korupciju. Senat države Ilinois smenio ga je sa funk-cije guvernera krajem januara 2009. Krajem 2011. osuđen je na četrnaest godina zatvora, a kaznu je počeo da iz-država od marta naredne godine. Zbog dobrog vladanja mogao je da na slobo-du izađe najranije 2024, ali je Donald Tramp promenio njegovu sudbinu. Pomilovao ga je i od prošlog utorka Blagojević je slobodan čovek.

Nastavak pročitajte u broju 3187.