Spomen-kosturnica kod osečine – heroji druge moravske divizije

Na mestu gde je bilo groblje izginulim ratnicima iz Velikog rata, pripadnika Druge moravske divizije, podignuta je crkva posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. U hramu pri ulazu sa severne i južne strane nalaze se kripte gde je sahranjeno 300 do 400 palih ratnika. Sa jugo zapadne strane podignuta je zvonara u kojoj se nalazi kripta sa ostacima još oko 200 boraca

Vijugavim putem, prelepim krajem od Valjeva pa preko Pričevića, Bobova, Dragodola i dolinom Dragodolske reke pravo u Pecku. Malo mesto kod Osečine čuva uspomenu na junake. Hram posvećen Uspenju Presvete Bogorodice večna kuća je izginulim ratnicima Druge moravske divizije u Prvom svetskom ratu. Među stradalima je i Vladislav F. Ribnikar, osnivač dnevnog lista „Politika“. U centru na raskrišću desnokafić, do njega malo dalje Osnovna škola „Vojvoda Mišić”, a prekoputa nje crkva. Tu je i tabla koja namernika obaveštava da stoji pored spomen-kosturnice iz Prvog svetskog rata i da je Crkva iz 1934.godine.etalna ograda oko poveće portekao da je ispresecana zimzelenim drvećem. Na zelenom tepihu, koji je metar ispred crkve postavljen je spomenik u čast palih ratnika, koji su ekshumirani sa mesta gde se danas nalazi crkva. Spomenik je piramidalnog oblika, zidan granitom. Na vrhu je postavljena topovska granata,a pri dnu mermerna ploča sa natpisom: „drugovima, moravska divizija,drugog poziva, 1. septembar 1914“.Iznad ove ploče nalazi se bronzani medaljon.Reč dve o Crkvi. Posvećena je Uspenju Presvete Bogorodice a osveštana je 17. oktobra 1934. godine.Na ovom mestu bilo je groblje izginulim ratnicima iz Velikog rata,pripadnika Druge moravske divizije koji su stradali na Rožnju na Sokolskim planinama i okolnim položajima. Inicijativu za podizanje hramadao je sveštenik Tihomir Petrović,a podignut je dobrotvornim prilozima. Među velikim dobrotvorima Crkve nalazi se i Kralj Petar Drugi Karađorđević.

Nastavak pročitajte u broju 3125.