Spomen-Kosturnica kod Smedereva – spartanci velikog rata

Postoji samo jedan ne- rijatelj od čijeg poraza ne može nikada da se oporavi. To je zaborav. I umalo se to nije dogodilo sa Crkvom – spomen-kosturnicom, u selu Vrbovcu, kod Smedereva. Bar se tako zaključuje iz priče paroha Dušana Popovića. ok drvenim stepeništem sila- imo u neveliku prostoriju ispod oltarskog prostora Crkve Svetog proroka Jeremije, otac Dušan krat- im rečenicama potvrđuje: zaborav je najveći neprijatelj. – Od svega se da oporaviti, ali, gde pobedi zaborav, tu oporavka nema – reče i stade mirno pored drvenih kutija.

Školski drugovi–ljuti protivnici

Istraživači ove bitke boraca 11. i 9. puka Šumadijske divizije protiv eprijatelja 1915. godine ovako beleže: „U jesen 1915. godine Šumadijska ivizija prvog poziva imala je zadatak da na prostoru Smedereva zaustavi prodor nemačke i austrougarske ojske, koja je pokušavala da pređe unav, zauzme Smederevo i preko rbovačkih kosa prodre u Šumadiju i, iza leđa srpskoj vojsci i Vrhovnoj komandi, preseče odstupnicu, onemogući povlačenje prema jugu i na taj način prisili Srbiju na kapitulaciju. Poznato je da je glavni udar nemačke i austrougarske vojske išao prema Beogradu potiskujući srpsku vojsku prema jugu. Da tada, 1915, junaci Šumadijske divizije prvog poziva nisu na vrbovačkim kosama i Cerjaku, a to su vrata Šumadije, bili na visini zadatka istorija bi išla u drugom pravcu, ne bi bilo ni Solunskog fronta, ni Kajmakčalana, ni slavne pobede.

Nastavak pročitajte u broju 3129.