Srbi na Tasmaniji

Daleko od zavičaja naši ljudi su ovde pronašli svoj novi dom. Uspeli su da ubede tasmanijske vlasti da za Vidovdan, na Zidu prijateljstva u Hobartu, istaknu srpsku zastavu. Mnogi od njih su uspešni i školovani

Vesti su nedavno objavile da je jedan Srbin otvorio u Tasmaniji farmu za uzgajanje „tasmanijskog đavola”, kako tamo nazivaju to malo divno stvorenje sa užasno jakim i kreštavim glasom.–Tasmanijski đavo je proždrljivac, jako koristan za čišćenje životne okoline od raznog vrsta životinjskog i drugog smeća. Nažalost, ove životinje stradaju od kancera, pa sam odlučio da ih lečim – izjavio je tom prilikom Milan Zbiljić, žitelj Tasmanije.Tasmanija se nalazi na granici između Ti-hog i Indijskog okeana, na putu prema južnom polu Antartiku. Površina ostrva je 67.800 kvadratnih kilometara i ima oko pola mi-liona stanovnika. To je najmanja i najmlađa australijska država, udaljena od Srbije 25.000 kilometara. Ova lepa zemlja nema industriju, ali je poznata po plantažama jabuka i grožđa, pa se zato i naziva Ostrvo jabuka. Tamo danas živi oko 600 Srba.– U Tasmaniji su neki naši ljudi pro-našli svoju novu zemlju. Pored grada je i planina Velington sa vrhom od 1.270 metara, koja iseljenike, kada se zabeli od snega, podseća na stari kraj. Većina naših ljudi na ostrvu su radnici, koji su se okućili i sanjaju da obiđu svoj zavičaj. Ima i dvade-setak uspešnih biznismena –tvrdi Božana Živković, koja živi u Hobartu.

Nastavak pročitajte u broju 3170.