Srpski festival u Los Anđelesu

Iove godine, kao i svih prethodnih, u porti Crkve Svetog Save, u San Ga-brijelu, koji je u sastavu Los Anđelesa, održan je dvodnevni Srpski festival. Srbi su u svetu poznati kao dobri domaćini, tako da je prirodno što se kraj srps-kog hrama, osim Srba i Amerikanaca, pojavljuju i Rusi, Belorusi, Ukrajina-ci, Jermeni, Grci, Južnoamerikanci, pa čak i poneki Kinez. Uživali su u ukusnoj hrani, koju pripremaju čla-nice lokalnog ogranka Kola srpskih sestara i u odličnoj festivalskoj at-mosferi, uz dobru muziku i turnir u fudbalu. U muzičkom delu programa nastupila je folklorna grupa ,,Kale-megdan”, iz San Gabrijela, iz Crkve Sveti Sava, sa igarama iz Šumadije i sa Kosova. Pored folklorne grupe „Kalemegdan“, nastupio je i muzički duo iz Kanade, Vesna Davidović i Dragan Marković.

Nastavak pročitajte u broju 3150.