Стари људи и њихова права

Једно истраживање Црвеног крста Србије је показало да скоро сваки пети припадник треће генерације трпи неки облик насиља, при чему је најчешће финансијско. Да би се старије особе заштитиле од разних предатора, потребно је да имају информације о својим правима.

Уколико се старијој особи не омогући да буде активна, наступа „социјална смрт“ због чега постаје депресивна. Да би се борили против предрасуда, стереотипа и депресије, потребно је да свако нађе начин да се укључи у заједницу, јер превенција свих лоших расположења јесу социјалне мреже. Тај трансфер знања, искуства и информација је врло важан, тврди Наташа Тодоровић, психолог и стручни сарадник у Црвеном крсту Србије. Од свих старијих особа, оних између 65 и 100 година, 73 одсто жена живе саме. Притом, њихово психичко стање је различито у зависности од личних капацитета и претходне историје. Али, просечну особу, просечна пензија у Србији чини депресивном и нерасположеном. С друге стране, старији људи у Србији, најчешће нису припремљени на пензионисање. У том смислу је добро увести скраћено радно време да би се направила стратегија како ће касније да се проводи слободно време, управо због физичког и менталног здравља, истиче Тодоровићева. Зато је један од добрих примера пројекат Црвеног крста Србије „Иницијатива за социјално укључивање старијих особа“ у оквиру којег се пензионисани професори истраживачи, окупљају сваке друге суботе у месецу са колегама који су радно активни и са студентима Факултета политичких наука. Према речима наше саговорнице, старење почиње још у вртићу. Али, са здравом исхраном, физичком активношћу, волонтирањем и сталним учењем током живота (а то укључује и неформално образовање) продужава се живот. Уосталом, једна канадска студија је показала да они који волонтирају из алтруистичких разлога – живе седам година дуже. „Волонтирање је важно због пружања помоћи некоме ко живи у лошим економским условима да постане равноправни члан заједнице, али и за лично и психичко здравље“, подвлачи Тодоровићева. Према њеним речима, Црвени крст Србије у оквиру пројекта који финансира ЕУ (конкретно аустријска Агенција за развој и аустријски Црвени крст), у јуну почиње са едукацијом старијих о људским правима (породични и кривични закон, механизми остваривања личних права, покретање тужбе, стратегија о палијативном збрињавању). „Едукација ће трајати од јуна до краја године и у том периоду обићи ћемо 20-так градова Србије. На тај начин желимо да старији преузму иницијативу за свој живот и своја права“, каже Тодоровићева. Да би се старије особе заштитиле од разних предатора, потребно је да имају информације о својим правима. Једно истраживање Црвеног крста Србије је показало да 19,8 одсто наших суграђана у трећем добу трпи неки облик насиља, при чему је најчешће финансијско (13,5 одсто). При том, облик насиља који старији препознају углавном је крађа, а посебно им сметају и телефонска узнемиравања.

Наставак можете прочитати у броју 3098.