Stari, njihov život i prava

U državnim domovima za starija lica, korisnicima čiji smeštaj plaća ili dotira država, na raspolaganju su trokrevetne i četvorokrevetne sobe, dok su jednokrevetne i dvokrevetne namenjene tržištu. „Cilj je da uz proširenje kapaciteta stvaramo što humanije uslove za život za naše starije sugrađane“, kaže Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

U Srbiji ima skoro 250 licenciranih državnih i privatnih domova, uključujući i odeljenske jedinice koje funkcionišu u okviru centara za socijalni rad. Popunjenost njihovih kapaciteta nije stoprocentna zato što je u Zakonu o socijalnoj zaštititi navedeno da korisnik ima pravo na slobodan izbor usluge i pružaoca usluga socijalne zaštite, objašnjava nam na početku razgovora Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu zarad, zapošljavanje, boračka isocijalna pitanja, i dodaje: Korisnik može da budesmešten u državni dom samouz doneto rešenje Centraza socijalni rad, kojim seutvrđuju i obveznici plaćanjasmeštaja. Ako korisnik nemadovoljna primanja, u skladu saPorodičnim zakonom, određuje sefinansiranje od strane srodnikakao doplata u visini njegovihfinansijskih mogućnosti.Ukoliko, pak, korisniknema srodnika, ondadržava dotira cenu smeštaja do punog iznosa.Procedura podrazumeva da ako korisnik izaberedržavni dom u kome nema mesta, stavlja se nalistu čekanja dok se ne oslobodi adekvatno mestou njemu, što ponekad traje i od šest meseci dogodinu dana. Naš sagovornik kaže da je svakogdana na listi čekanja od 135 do 200 korisnikapri čemu su „liste čekanja“ najduže za državnedomove u Beogradu, a pre svega za Dom „Bežanijskakosa“. Da bi se rešio taj problem, sprovedena jejavna nabavka u kojoj je zaključen okvirni sporazumsa 40 privatnih domova, koji su ponudili jedinstvenucenu smeštaja.

Nastavak pročitajte u broju 3116.