Svetozar Kika Popović

Zanimljiva je životna priča Svetozara–Kike Popovića rođenog 12. septembra 1902. u Kragujevcu. Deda mu je bio sveštenik, otac oficir, đak čuvene francuske vojne škole „San Sir“. Detinjstvo u građanskoj porodici u tom vremenu bilo je lagodno, sve do početka Prvog svetskog rata. Tada su i srpski gimnazijalci morali da uzmu puške u ruke, među njima se našao i četrnaestogodišnji Kika, a put u spasenje je vodio preko albanskih gudura. – Čim smo se malo oporavili posle višemesečnog pešačenja i lutanja, uspeli smo da otplovimo za Francusku. Poželeo sam da budem pomorac jer ta profesija ima finu romantiku, ali posle prvog ribanja palube sve mi se smučilo. Nekako sam stigao u Rim da tamo nastavim školovanje i igram fudbal. Po završetku rata vratili smo se u domovinu i morali da polažemo neke ispite da bi nam i zvanično bila priznata velika matura. Potom sam upisao pravni fakultet, ali ga nisam završio. Fudbal i ženidba bili su preči – prisećao se i u poznim godinama ovih ne baš lepih detalja.

Nastavak možete pročitati u broju 3089.