Svi svetski milijarderi: množe se samo u obe Amerike

Bar kad su milijarderi u pitanju, bilans pokazuje da kapitalizam, s vremena na vreme, počinje da štuca. Jer, 2019. je druga godina u poslednjoj deceniji koja pokazuje da, kako po broju milijardera tako i po njihovom ukupnom bogatstvu, ni najbogatiji nisu imuni na ekonom-ske (negativne) trendove i potrese na svetskim berzama. Tako poslednje „Forbsovo“ prebrojavanje kaže da na Zemlji među sedam milijardi i sedamsto miliona stanovnika žive 2.153 milijardera, 55 manje nego što su ih novinari uglednog američkog biznis-časopisa pobrojali prošlog marta. Od svih njih, rekordnih 994, ili čak 46 odsto, osiromašilo je za dvanaest meseci. Sveukupni, ultra bogati su „teški“ 8,7 triliona dola-ra (jedan trilion –jednako milion miliona), što je četiristo milijar-di dolara manje nego što su imali prošle godine. I još, 11 odsto onih koji su se lane našli na „Forbsovoj“ listi najbogatijih, preciznije 247, ispali su sa nje, što je najveći broj bogataša-gubitnika od 2009. godine kada je čuvena „seka“, kako su tada te-pali svetskoj ekonomskoj krizi, bila na svom vrhuncu.Azijsko-pacifički region je naj-više pogođen, sa šezdeset manje mi-lijardera na listi. Kina je „najgore“ prošla – u odnosu na prošlu godina siromašnija je za 49 milijardera. Desetu cifru na svom kontu izgubi-li su i mnogi bogataši iz Evrope, sa Srednjeg Istoka i iz Afrike. Obe Amerike, i Severna i Južna, podsta-knute od strane ekonomija u rastu, Brazila i Sjedinjenih Američkih Dr-žava (SAD), jedina su dva kontinenta koja imaju više milijardera nego što je to bio slučaj 2018. U SAD je po-stignut rekord: ova svetska sila ima 607 milijardera. Taj broj uključuje i njih četrnaest koji su na listi dvade-set najbogatijih ljudi na svetu.

Nastavak pročitajte u broju 3137.