Teror Albanaca na Severu Kim

U brutalnoj i bezobzirnoj akciji specijalne jedinice ROSU, 28.maja, upale su na sever Kosova, naoružane do zuba, sa dugim cevima, uz korišćenje suzavca, šok-bombi i dimnih bombi, čak i bojeve municije. Najstrašnije je bilo u Zubinom Potoku, kada je tokom prepodnevnih sati povređeno više od 80 civila, a pretresane su i demolirane brojne srpske kuće i lokali i uništena brojna pokretna i nepokretna imo-vina Srba u selima Donje Varage i Ugljare.U selu Donje Varage, u opštini Zubin Potok, nekoliko dana nakon upada kosovskih specijalnih jedini-ca i brutalnog hapšenja i povređivanja nekoliko desetina Srba situ-acija je mirna, ali su stanovnici i dalje pod stresom od onoga što su preživeli. Na magistralnom putu od Varaga do Ugljara vide se tragovi divljanja, polomljena stakla, čaure od šok-bombi, polupana vozila, kao i dva kamiona gurnuta u jarak pored puta.U subotu, kada smo ponovo posetili Donje Varage, čiji su stanovnici pretrpeli najveći teror, zatičemo ispred kući u neposrednoj blizini magistralnog puta Snežanu Galjak, koja tu živi sa svoje troje dece.

Nastavak pročitajte u broju 3150.