Trgovina divljim životinjama: ubi ih siromaštvo i pohlepa

Posle četrdeset miliona godina Sunce će možda zauvek zaći za jednu od najvećih kopnenih ži-votinja. Tri od pet vrsta nosoroga su na ivici izumiranja, dok samo čudo može spasiti od nestan-ka sa lica Zemlje severnog belog nosoroga. Sudan, poslednji mužjak ove vrste, umro je u martu 2018, u 46. godine. Ostale su dve ženke, Nadžin i Fatu, majka i ćerka, koje žive u Keniji pod danonoćnom prismotrom naoružanih čuvara.

Nastavak pročitajte u broju 3158.