Urologija
TUMORI MOKRAĆNE BEŠIKE

Maligni tumor mokraćne bešike se po zastupljenosti nalazi na sedmom mestu kod muškaraca, odnosno na jedanaestom kod žena. Šta je vodeći faktor rizika?

– Trenutno se smatra da su cigarete najznačajniji faktor rizika za nastanak tumora bešike ali nažalost u poslednje vreme imamo sve veći broj pacijenata koji nikada nisu pušili, ili su prestali odavno, ili su samo bili izloženi duvanskom dimu. Osobe izložene aromatičnim aminima, industrijskim supstancama (industrija boje, farbe, tekstila i guma) takođe su pod povećanim rizikom. Tumori mokraćne bešike su u više od 95 odsto slučajeva maligni.

Koje vrste tumora mokraćne bešike postoje?

– Najčešće se javljaju karcinomi prelaznog epitela – tranziciocelularni, i oni predstavljaju 80 odsto svih maligniteta mokraćne bešike. Razlikuju se dve forme ovog karcinoma koje imaju različiti maligni potencijal i različitu kliničku sliku i tok bolesti. Može se javiti u papilarnom (mišić neinvazivnom tumoru) i invazivnom (mišić invazivnom) obliku. Ovaj prvi se karakteriše rastom na peteljci, ima karfiolast oblik i manje je agresivan, nema tendenciju duboke invazije zida mokraćne bešike. Jasno je lokalizovan i pruža dobru mogućnost za endoskopsku hiruršku resekciju tumora uz očuvanje bešike. Invazivni oblik zahvata dublje slojeve bešike, celu debljinu zida bešike, a može da probije i zid bešike, da zahvati okolne organe i bolest u bilo kom od ovih stadijuma se leči radikalnom hirurgijom, uklanjanjem cele mokraćne bešike. Postoji i skvamocelularni karcinom koji se javlja kod svega pet odsto osoba. Povezan je najčešće sa hroničnim zapaljenjem i kasnijom skvamoznom metaplazmom ili hroničnom iritacijom zida bešike, usled postojanja kamena. Dva puta je češći kod žena.

Piše Branka Kovačević

Opširnije pročitajte u našem štampanom izdanju