Туризам у свету:скок Србије за 12 места

Са морском обалом дугом више од пет хиљада кило-метара и 48 одредишта, културних и природних, које се налазе на Унеско-вој листи светске баштине, Шпанију је Светски економски форум (СЕФ) избацио као прву на листи, међу 140 држава којима се бавио, коју би тре-бало посетити. Србија се, према анализи ове швајцарске организације која сва-ког јануара у Давосу окупља светску политичку и бизнис елиту, према Ин-дексу конкурентности у путовањима и туризму налази на 83 месту.

Наставак прочитајте у броју 3164.