Turizam u svetu:skok Srbije za 12 mesta

Sa morskom obalom dugom više od pet hiljada kilo-metara i 48 odredišta, kulturnih i prirodnih, koje se nalaze na Unesko-voj listi svetske baštine, Španiju je Svetski ekonomski forum (SEF) izbacio kao prvu na listi, među 140 država kojima se bavio, koju bi tre-balo posetiti. Srbija se, prema analizi ove švajcarske organizacije koja sva-kog januara u Davosu okuplja svetsku političku i biznis elitu, prema In-deksu konkurentnosti u putovanjima i turizmu nalazi na 83 mestu.

Nastavak pročitajte u broju 3164.