U Nemenikućama kod Sopota otkrivamo: ko je srpska Kleopatra

Selo sa manje od dve hiljade stanovnika ušuškalo se podno Kosmaja. A ispred crkve posvećene aposto-lima Petru i Pavlu, tač-nije ispred česme u porti, otegao se red. Starešina hrama veli da je ovako gotovo stalno. Neko dolazi da sa čuvene Kleopatrine česme zaiti ‘ladne vode, drugi kažu da je ona le-kovita, naročito za bubrege, pa su po takvu vodu došli. Ko god da je kojim povodom došao, ako je. Jer, voda je prava planinska – hladna i pitka.O česmi i vodi koji red kasnije. Hram je stariji, a i pamti dosta, pa je red da njemu damo prednost. Kada su nastale ove fotografije otac Goran Lukić, starešina hrama, ovako je pričao o njegovoj i narodnoj svetinji: – Burnu istoriju ima ne samo ovaj hram, selo, nego i čitav kraj. Nekada je ovde bila crkva-brvnara, govori-mo o polovini šesnaestog stoleća, i oko nje se sakupljao narod čitavog kraja jer je bila jedina u okolini. Prva poznata ličnost vezana za tu crkvu je Arsenije Čarnojević, koji je sa zbegom ovde zanoćio s jeseni 1690. On je odavde prešao preko Save, stigli su potom Turci i crkvu-brv-naru spalili, ali i okolne manasti-re: Pavlovac, Kasteljan i Tresije.

Nastavak pročitajte u broju 3175.