Винчанске фигурине из стублина

Музеј града Београда започеo je половином септембра, једанаесту по реду, кампању систематских археолошких истраживања на локалитету Црквине у Стублинама.
Досадашња археолошка ископавања на овом налазишту донела су веома важне резултате за упознавање становања, економије, култа и религије током периода позног неолита. Захваљујући овим ископавањима збирке Музеја града Београда обогаћене су великим бројем јединствених налаза чији значај има наднационални карактер. Овогодишња кампања усмерена је на наставак истраживања винчанске куће чија оријентација одступа од уобичајеног положаја објеката на Стублинама. Током претходног истраживања, међу бројним фрагментованим и целим предметима од печене глине, кости, камена и рога, пронађена је и фигурина која представља фантастично биће, получовекаолумедведа са траговима црвене боје на глави и телу. Ово је прва фигурина са Стублина на којој су видљиви трагови бојења.
Локалитет Црквине у Стублинама налази се у близини Обреновца, на око 50 км југозападно од Београда. Реч је о великом винчанском насељу из периода позног неолита на коме је недеструктивним методама теренске проспекције евидентирано више од 250 кућа и других нерезиденцијалних објеката. Прва археолошка ископавања у Стублинама спроведена су 1967, а од 2008. Музеј града Београда на овом локалитету изводи савремена систeматска археолошка истраживања. До данас је откривен велики број предмета важних за разумевање друштвених динамика у неолиту Централног Балкана. Најзначајнији налаз са Стублина свакако представљају 44 стилизоване винчанске фигурине, које су откривене у једној од истражених кућа. Захваљујући резултатима истраживања у Стублинама, Музеј града Београда је 2012. године изложбом METAHOUSING: NEOLITHIC AND MODERN DWELLING IN BELGRADE представљао Србију на Олимпијади културе и Интернационалној изложби архитектуре и дизајна у Лондону. Значај локалитета за културну баштину Србије потврђен је и одлуком Владе Републике Србије, која је 2014. прогласила Црквине у Стублинама за културно добро.

Наставак прочитајте у броју 3113.