Vitezovi reda Zmaja

Iako je o njima napisano poprilično tekstova i knjiga, svako pominjanje vitezova Reda zmaja privuče pažnju. Tako je i ovom prilikom kada je istraživač i direktor Centra za mitološke studije Živojin Andrejić objavio istraživački rad na ovu temu. – Srednjovekovni vitezovi svih redova kao borci za veru i vladara, koji je Božji izaslanik na zemlji, bili su divinizirani heroji – pojašnjava Andrejić. Uronjeni u stare mitološke matrice, po uzoru na antičke redovničke organizacije, viteška bratstva su bila polutajna ili potpuno tajna. Svi stari evropski i azijski epovi, kao i srp- ske epske pesme, govore o Zmaju i posvećenici- ma koji ga na sakralnim putovanjima traže. Ti junaci su ratnici koji putuju zemljom na konju ili lađom Argo – Drakar. Sa tim herojima se kasnije poistovećuju srednjovekovni evropski i srpski vitezovi. Sama reč vitez kod Slovena proishodi od imena vrhovnog Boga i boga rata Svetovida. Zmaj je personifikacija careva i vladara od Stare Kine do Rimskog carstva. Vitezovi nosioci stega Zmaja – Drakonofori postojali su i pre cara Konstantina Velikog, prvog rimskog imperatora hrišćanina. Sa pobedom hrišćanstva na telo mitskog zmaja postavljen je krst. Tako se slika starog boga Zmaja održala u simbolici savremenih religija kao i na vladarskim i plemićkim zastavama, grbovima, oružju, odeći, ordenju i nakitu. – U srpskoj istoriji poznat je i istican jedino viteški red Zmaja ugarskog kralja i rimskog cara Žigmunda Luksemburškog koji je obnovljen na Božić, 12. decembra 1408. godine, jer je njemu pripadao srpski despot Stefan Visoki – nastavlja Andrejić. – Kao red kraljevske kuće bio je stožer oko koga su se okupljali najznačajniji ugarski plemići i vladari vazalnih država. Međutim, ovaj red je negovan mnogo ranije. Tako je o Milošu Obiliću kao zmajevitom junaku znala i pevala srpska epska narodna poezija. Uniforma članova reda je crvena sa svilenim ogrtačem zelene boje preko koga je bio zlatan lanac sa ordenom zmaja. Orden je bio ukrašen raznobojnim kamenčićima čija uloga je bila da zavedu i prevare đavola i jeretike. Članovi reda su u svečanim prilikama nosili orden reda na lancu oko vrata kao što je to zabeleženo za vlaškog vojvodu Vlada Drakula. Osnovna obaveza članova reda je bila savetodavna pomoć vladaru i učestvovanje u javnim skupovima i saborima. Konstantin Filozof tvrdi da je despot Stefan od 1419. godine redovno išao na ugarske sabore.

Nastavak možete pročitati u broju 3087.