Zamena za biološke lekove

Lekovi koji su slični originalnim, biološkim lekovima, takozvani biosimilari, bazirani su na supstancama koje se nalaze u organizmu a u nekim evropskim zemljama su i 50 odsto jeftiniji od bioloških, te su dostupniji većem broju pacijenata. k oriste se sve više i kod nas

Inflamatorne bolesti creva godinama su predmet mnogih istraživanja i danas se smatra da u osnovi tih bolesti leži naglašeni imuni odgovor na određene stimuluse,odnosno antigene. Oni mogu voditi poreklo od samog organizma, ali mogu imati i bakterijsko poreklo. Ti antigeni nisu štetni za većinu ljudi, ali mogu biti uzročnik Kronove bolesti, jer naglašenim imunim odgovorom organizma nastaje produkcija citokina koji su osnova zapaljenjskog procesa. Bolest ima nepredvidiv tok pa ulazi u stanje pojačanja, odnosno pogoršanja (relaps) ili u stanje poboljšanja (remisija). Kako ove bolesti i dalje nisu potpuno izlečive, cilj je da se za njih pronađe najbolja terapija. Tema okruglog stola koja je nedavno u Beogradu okupila mnogobrojne stručnjake iz gastroenterologije imala je naslov: „Bezbedan prelazak na terapiju biosimilarima i potencijalne uštede u lečenju“ . Tako su se za ovim naučnim „stolom“ našli lekari iz Srbije ali i iz Slovenije: prof. dr Dino Tarabar, sa odeljenja gastroenterologije iz VMA, prof. dr Borut Štabuc, načelnik Odeljenja gastroenterologije Univerzitetskog medicinskog centra iz Ljubljane, kao i dr Gregor Novak, iz istog Centra, ali i predstavnici Fonda za zdravstvenu zaštitu i Udruženja obolelih iz Beograda.

Nastavak možete pročitati u broju 3101.