Zašto je uzburkao prestoničku javnost

Političari se pozivaju na narod. On ih je, kažu, birao i zato samo građa-nima i polažu račune. I sve što rade, rade u in-teresu građana. I kažu da o svemu odlučuju građani i da se oni pitaju. A ti građani od političara traže samo jedno. Da im obezbede pristojne uslove za život. Prevedeno, po-slednju reč u državi imaju građani, a ne političari. I da je sreće uvek i svuda političari bi trebalo da oslušnu šta građani misle i traže, pa da tako i rade. Postoji u Beogradu jedan registro-vani servis, jedno udruženje, koje građani hvale i traže, ali, čini se, baš na ovom slučaju stiže potvrda da ne mora da znači da građani imaju poslednju reč. Oni žele da koris-te usluge Kar Go-a, ali neko drugi ne želi da im ovi budu konkurencija. A, da li su im konkurencija? I zašto ih građani traže?

Nastavak pročitajte u broju 3158.