Решења и за електране и за теретане
ЗЕЛЕНА АГЕНДА СРБИЈЕ

Београд ће добити унапређену еколошку курирску службу. Она ће пошиљке достављати електричним бициклима које напајају батерије напуњене соларном енергијом. За пуњење батерија ће бити постављене станице на две локације у центру града.  Достављачи ће преузимати напуњене батерије, а испражњене враћати на пуњење соларном енергијом. Очекује се да овај вид транспорта допринесе побољшању квалитета ваздуха у Београду, омогући бржи прелазак на зелени транспорт без штетних емисија и допринесе популаризацији коришћења овог типа возила. Ово је само једна од иновативних идеја које ће спровести Министарство заштите животне средине и партнер на пројекту „Европска унија за Зелену агенду у Србији“.

 

СОЛАРНОМ ЕНЕРГИЈОМ ДО ОДРЖИВЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Планира се корисишћење соларне енергије за процес производње намештаја од буковог фурнира. Тиме се постиже двоструки ефекат, смањује се емитовање угљен-диоксида и обезбеђује се одрживо пословање. Поред изградње соларне електране за потребе производног процеса, једна компанија ће увести и софтвер који ће оптимизовати потрошњу енергије у производњи. Такође, произведена електрична енергија чуваће се у посебним батеријама које ће истовремено напајати електричне виљушкаре.

Друга компанија из Београда која производи соларне панеле, углавном за тржиште ЕУ, жели да кроз низ иновација постигне енергетску независност и престане са употребом  фосилних извора енергије. Они планирају да искористе сунчеву енергију за своје потребе, али и да вишак произведене електричне енергије пласирају у електроенергетску мрежу. Компанија је предвидела да изгради соларну електрану и пуњаче за електрична возила, као и да направи тренинг центар за обуку инсталатера, техничара и инжењера пројектаната соларних електрана. Енергију коју произведу преко соларно-термалних панела на крову фабрике користиће за грејање објекта зими, а предвидели су и да добију статус потрошача-произвођача енергије што ће им омогућити да вишак добијене електричне енергије испоруче тржишту, што је додатна вредност овог решења.

 

ОЛОВКЕ И БОЈИЦЕ ОД РЕЦИКЛИРАНОГ НОВИНСКОГ ПАПИРА

Компанија из Смедеревске Паланке производи иновативне графитне оловке и бојице од рециклираног новинског папира. На тај начин вишеструко доприноси заштити животне средине, јер уместо дрвета и пластике за производњу користи рециклирани папир, нетоксичне материјале и минимално троши енергенте, пошто се у производњи користи доминантно ручни рад. Овај иновативни приступ производњи оловака и бојица доприноси и повећању свести код људи о важности очувања природе. Примера ради, једна тона рециклираног папира значи 24 спасена дрвета. Додатна вредност ове идеје је висок степен репликабилности управо због свих наведених карактеристика и минималног негативног утицаја на природу. Одрживост овог приступа огледа се и у релативно ниским трошковима набавке сировине.

 

Пише Н. Тодорић

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању