Srbi i Hrišćanstvo u prednemanjičko doba

Knjiga „Srpska pravoslavna crkva. Osam vekova istorije u slici i reči“, iz koje donosimo najzanimljivije delove, je bez sumnje najvrednije monumentalno i kapitalno delo koje je izašlo povodom ovog vanvremenski velikog jubileja – osam stotina godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Autori ovog prvog ilustrovanog pregleda istorije SPC su doc. dr Boris Stojkovski, dr Valentina Vuković i Srđan Ercegan. Izdavač je renomirana kuća „Data status“ iz Beograda, a jedna od najuglednijih štamparija „Balaton“ iz Novog Sada štampala je ovu kapitalnu monografiju. Knjiga obiluje ekskluzivnim ilustracijama. Fotografije i slike (više od 200) potiču iz većini nedostpunih manastirskih riznica, ali i iz crkava, manastira, muzeja, arhiva i drugih ustanova i delo su Pavla Marjanovića i Martina Candira, dvojice vrsnih umetnika sa fotoaparatom

Područje današnje Srbije, kao i čitavog Balkanskog poluostrva koje su Južni Sloveni, a među njima Srbi, naselili u 7. veku, u poznoj antici i ranom srednjem bilo je veoma značajno za hrišćan-sku vaseljenu. Najznačajniji je bio Sirmijum, ali i Singidunum, Reme-sijana, Ulpijana imaju veoma bogatu hrišćansku istoriju i veliki značaj u istoriji Crkve. Srbi su vrlo rano po dolasku i trajnom naseljavanju na Balkan došli u dodir sa hrišćanskom verom. Konstantin Sedmi Porfirogenit je ključni istorijski izvor koji govori o pokrštavanju novopridošlog srp-skog naroda. Ovaj vizantijski car i vrlo plodan pisac (vladao 913-959) u svom delu „O upravljanju državom“

Nastavak pročitajte u broju 3133.