Novi muzej u Beogradu: sve o čokoladi

Beograd je postao bogatiji za još jedan izložbeni pros-tor – prvi Muzej čokolade otvoren je u Tadeuša Ko-šćuška 18. Na površini od 150 kvadrata prikazan je istorijat ovog slatkog zadovoljstva od njenog nastanka do danas. – Muzej je zamišljen tako da posetio-ci dobiju sve informacije o čokola-di, to jest od otkrića kakaoa u Južnoj Americi, za šta su zaslužni Asteci, Maje i Inke, kaže Nenad Radulović, vlasnik prvog Muzeja čokolade u Beogradu i u Srbiji, koji je zajedno sa svojom suprugom došao na ideju da svom gradu podari jedan ovakav muzej. Prva prostorija je urađena kao juž-no-američka džungla sa zvucima pra-šume i glavom majanskog božanstva iz koje će gosti izvlačiti čokoladice sa svojim majanskim proročanstvom. Tu je i veliki majanski tron gde će biti doz-voljeno fotografisanje. U vitrini su iz-loženi originalni eksponati iz Južne Amerike, kao što je recimo krug života u obliku tri figure sa činijom u sredi-ni, majanski večiti kalendar i majansko proročanstvo urezano u kamenu.

Nastavak pročitajte u broju 3187.