Мирис орхидеја и пој птица
ПЛАНИНА ЦЕР

Почев од давне 1914, када се на њеним пропланцима одиграла чувена Церска битка, па све до ове 2023. године, готово 110 година касније, када је проглашена пределом изузетних одлика – планина Цер наставља да буде понос наше земље. Ушушкан у северозападном делу Србије, Предео изузетних одлика „Планина Цер“ проглашен је заштићеним подручјем. А разлога да буде не само од националног, већ и међународног значаја, има много.

Распрострањен на 6.259,62 хектара површине на територији градова Лозница и Шабац, заузима значајно место у историји и култури наше земље, а представља и станиште бројног биљног и животињског света. Како би се очувало богатство 413 биљних таксона (група сродних организама), од којих чак 131 врста има национални и међународни значај, предео је добио статус заштићеног подручја прве категорије. Пет врста орхидеја, крвавац, остружница, каћунак, салеп – само су неке од њих. Да овај предео обилује јединственим и несвакидашњим биљним врстама, сведочи и чињеница да се од 29 врста дрвећа 12 налази на списку реликтних, ендемичних, ретких и угрожених, што указује на неопходност да буду очуване и неговане.

Ни разноврсна фауна не мањка овом драгуљу Србије. Седам врста водоземаца, од којих су шест строго заштићене, као и осам врста гмизаваца, од којих је половина под посебном заштитом, међу којима су барска корњача, алпски мрмољак, рибарица и белоушка, само је почетак листе животињског света које проналазе своје место „под сунцем“ на овој планини.

На обронцима ове најистуреније острвске планине јужног обода Панонског басена, не изостаје ни милозвук птичјег цвркута. Осим дивних природних крајолика и непрегледног зеленила које одише миром и одмара душу, сеоски и средњи детлић, шумска шева, руси сврачак, ћук, зелена жуна чине боравак још чаробнијим, а ангажовањем готово свих чула угођај комплетним. Због присуства ових, најзначајнијих птичјих врста, ПИО „Планина Цер“ идентификован је као међународно значајно подручје за птице.

Али, није природа и разноврсност биљног и животињског света једино што овај предео чини толико посебним и значајним. Планина Цер и целокупно подручје које је стављено под заштиту, представљају значајно место у историји и култури српског народа.

Посебан, историјски значај планине Цер везује се за Први светски рат, јер се на овом подручју одиграла Церска битка, вођена од 15. до 19. августа 1914. године, у којој је храбра српска војска извојевала прву савезничку победу против аустроугарских трупа.

Осим тога, на овом подручју евидентирани су споменици културе од посебног културног значаја и велике историјске вредности. Предео се може похвалити комплексом Манастира Радовашница, које је утврђено непокретно културно добро, и потиче са почетка 15. века, затим археолошким налазиштем Коњуша, рановизантијским утврђењем изграђеним после варварских упада током 4. и 5. века, археолошким налазиштем Тројанов град, за које је процењена старост у периоду од 3. до 5. века, као и рановизантијским утврђењима Видојевица и Косанин град, изграђеним током 4. века.

 

Опширније прочитајте у нашем штампаном издању