Priča o špijunu Sergeju Skripelju

Trovanje špijuna

Ovo je razljutilo ruske zvaničnike, i kako navode ruski diplomati u Britaniji, prešlo “sve zamislive nezamislive granice diplomatije”. Predstavnik ruskog ministarstva spoljnih poslova Vladimir Ermakov je osporio korišćenje “novičoka” u napadu na Skripalje, objasnivši da bi upotreba “bojnog agensa te snage trenutno na licu mesta izazvala brojne žrtve”, doda-vši da je slika u Solzberiju sasvim rugačija. ortparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je rekla da je poreklo otrovnog agensa verovatno na tlu Britanije, objasni-vši da je nakon raspada Sovjetskog Saveza veliki broj ruskih naučnika otišao da radi na Zapadu. Navodno je utor “novičoka” objavio njegovu for-mulu u medijima 2008.godine. remijerka Tereza Mej, koja kod kuće ima ozbiljne probleme sa de-finisanjem pravila oko Bregzita i napuštanja EU, internacionalizo-vala je “trovanje Skripeljovih” od-laskom u Ujedinjene nacije. Iako je London dobio podršku Vašingtona, ariza i Berlina, intimno u Brita-niji su očekivali više. akon proterivanja 23 ruskih di-plomata, Britanija je očekivala slič-nu podršku od prijatelja iz Evropske unije. Kada ovaj tekst ide u štampu još ije poznato kako će ostale članice EU dgovoriti na ponovni zahtev Britanije a drastičnijim merama prema Rusiji. druge strane, uprkos oštroj retori-ci, britanski političari su pokušali a povuku finu liniju između Putina i udi oko njega, i ruskog naroda. rvi diplomata Boris Džonson je ublažio ton kada je došlo do predloga da Britanija bojkotuje Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će se održati u Rusiji. Rekao je da i to bilo nepravedno prema bri-tanskim sportistima i njihovim navijačima. Dodao je još da će Lon-don nastaviti da unapređuje odno-se sa Moskvom, iako će situacija politički biti “veoma teška još neko vreme, što ne znači da treba rekinuti kontakte”. Od britanskih olitičara se čula i direktna po-ruka da se kritike odnose iskulju-čivo na “Putina i kliku oko njega”, ikako na 140 miliona Rusa. edan od faktora je svakako i činje-nica da se u Britaniji nalazi mnogo uskog kapitala, a ruski oligarsi po-kupovali su skupe nekretnine u Lon-donu odakle vode poslove i investi-raju u Britaniju. celoj ovoj priči i direktnim optužbama Moskve nedostaje odo-govor na najvažnije pitanje: zaštio i to Rusija uradila samo nekoli-ko dana pred izbore i u osvit svet-skog prvenstva u fudbalu. bjašnjenja kako je to pomoglo Putinu da po-bedi ne piju vodu, jer se nalo da će pobediti. Rusiji koja je pod sank-cijama Zapada zbog ane-ksije Krima, i koja trpi ptužbe iz Vašingto-na da je umešana u po-slednje predsedničke izbore, nikako ne ide u rilog pogoršanje nje-nog imidža i dodatna ne-gativna propaganda koja amo podstiče “rusof-obiju”. Ni objašnjenje da je Moskva “trovanjem kripalja” htela da pošalje poruku da će tako proći svako ko izda majči-cu Rusiju, ne daje odgovor na pitanje, ašto sada, posle toliko godina. Čak da je tako, Moskva je sigurno mogla a pronađe diskretniji način da ukloni Skripalja.

Nastavak možete pročitati u broju 3087.