Zlakusa osvaja Kinu

U gradu Hangdžou, na jugoistoku Kine, održan je, od 17. do 22. septembra, ekspertski Forum Kine i zemalja istočne i centralne Evrope, posvećen starim zanatima zaštićenim Uneskovom konvencijom o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa, koja je usvojena pre tačno 15 godina, 17. oktobra 2003. Tekstom koji sledi, objavljenim samo dan pred ovaj značajni datum, „Ilustrovana Politika” se priključuje obeležavanju Međunarodnog dana nematerijalnog nasleđa, za čije je ustanovljavanje pokrenuta inicijativa baš na ovom Forumu

Ranu jesen u više milionskom gradu Hangdžou, na jugoisto- u Kine, obeležio je jedan značajan događaj. Prestoni- a provincije Džeđing, koju sa Pekingom povezuje Veliki kanal, bila je domaćin Foruma 16+1, kako je skraćeni naziv kineske inicijative za uspostavljanje čvršće saradnje sa zemljama centralne i istočne Evrope u okviru programa „Pojas i put“. vi forumi, s različitom tema- ikom, od onih na najvišem nivou, preko privrede, ekonomije, trgovi- e, do kulture i zaštite kulturnog nasleđa, održavaju se redovno još od 2012. godine. Konferencija o nematerijalnom kulturnom nasleđu, kao jedna od tema Foruma, održana je prvi put pre dve godine u Varšavi. Tada je bila posvećena unapređenju kapaciteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, uspostavljanju saradnje i razmeni iskustava u oblasti njegovog očuvanja, onako kako ga definiše Uneskova Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa. Ovoga puta, fokus je bio na tradicionalnom zanatstvu, njegovoj vezi sa kulturnim identitetom i ulozi u kreiranju kulturne memorije. U radu Konferencije učestvovalo je uz Kinu i dvanaest zemalja centralne i istočne Evrope. Bili su tu predstavnici: Albanije, Bosne i Hercegovine, Estonije, Letonije, Litvanije, Mađarske, Makedonije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Hrvatske, Češke i Srbije. Svi učesnici su se potrudili da u najboljem svetlu predstave tradicionalne zanate svoje zemlje, da pokažu šta je do sada učinjeno da se obezbedi njihova zaštita kao elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa i na koji način da se očuvaju za budućnost. Bilo je zanimljivo saznati nešto više o poljskim tepisima tkanim sa dva lica, slično našim pirotskim ćilimima, ali drugačije ornamentike i kolorita svedenog na dve boje; konjičkom drvorezbarstvu iz Bosne i Hercegovine; izradi sanduka za devojačku spremu iz Makedonije; pletenim rukavicama iz Estonije; tehnici indigo bojenja iz Mađarske, sličnoj onoj koja se mogla videti i u Kini; izradi narodnih nošnji u Letoniji i Litvaniji; održivom razvoju zanatstva u Sloveniji; sistemima edukacije u Hrvatskoj, Slovačkoj i Estoniji, u kojoj je pletenje uključeno u osnovno obrazovanje još od 1920. godine, a tradicionalni zanati izučavaju se do akademskog nivoa; sistemima prepoznavanja živog nasleđa i nagrađivanja starih, tradicionalnih zanatlija kao čuvara baštine, koji već decenijama uspešno funkcionišu i doprinose očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa u Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj. Kineski partneri bili su u prilici da mnoge od svojih atraktivnih tradicionalnih zanata predstave kroz demonstraciju izrade predmeta, koji često zahtevaju minuciozni rad i izuzetnu posvećenost, te su posete zanatskim centrima u velikoj meri i činile vankonferencijske aktivnosti učesnika Foruma.

Nastavak pročitajte u broju 3116.