Zlostavljanja u Rimokatoličkoj crkvi

Kada je mladi otac Gilbert Got počeo tajno da zlos-tavlja dečaka u Brusardu 1972, malom gradu u ame-ričkoj državi Luizijana, pokrenuo je decenijsku tragediju čiji detalji tek sada isplivavaju na površinu. U fokusu poslednje faze ove tragedije jesu unište-ni životi desetina porodica u Akidiniji, milioni dolara u od-štetnim zahtevima i odgovornost biskupije Rimokatoličke crkve u Lafajetu.Sudbina Gilberta Gota, koji je pod zakletvom priznao da je zlos-tavljao 37 mladih u stotinama situacija dok je bio sveštenik u Brusardu, Novoj Iberiji, Abevilu i Nenriju, biće određena na sudu. Got je osumnjičen prošlog oktobra u Lafajetu da je po jedanaest tača-ka počinio protivprirodni blud, po isto toliko tačaka za seksualno nemoralna dela nad malolet-nicima, po jednoj tački za teško silovanje (sodomija nad dečakom mlađim od dvanaest godina) i po jedanaest tačaka za pornografiju koja je uključivala pornografske foto-seanse sa maloletnicima. Branilac osumnjičenog Rej Muton izjavio je da njegov klijent nije kriv jer je – lud. Očekuje se da će se suđenje nastaviti na jesen. Got je na lečenju u psihijatrijskoj ustanovi u Konektikatu.

Nastavak pročitajte u broju 3136.