Čemu nas uče bajke: zašto je Snežana najlepša

Dečja literatura između realnosti i mašte

PEPELJUGA

Verovali ili ne, postoji nekoliko hiljada verzija klasika „Pepelju-ga“, počev od Kine i Stare Grčke, preko usmene tradicije srpskog naroda (o jednoj varijanti pisao je i Vuk Karadžić), pa do moderne, adaptirane u Americi pedesetih godina prošlog veka. Najpopular-niju verziju „Pepeljuge“ obradio je i objavio Šarl Pero u 17. veku. Ovi podaci su važni da bismo shvati-li odakle dolazi i dokle doseže večita životna borba između dobra i zla, predatora i žrtve, gospodara i roba, prisutna i danas.Glavna Pepeljugina vrlina je izdi-zanje iz pepela, odnosno sa dna, na kojem se našla zbog ugnjetavanja od strane maćehe i njenih ćerki. U sta-rijim verzijama akcenat je na tome kako je Pepeljuga uspela da ličnu tragediju pretvori u nešto lepo, dok novija varijanta promoviše stav da je zauzimanje za sebe prio-ritetno ako želimo da opstanemo u surovoj okolini. Pepeljuga je, uprkos svima nedaćama, uvek bila ljubazna i strpljiva, i dočekala je svojih „5 minuta“. Sve verzije Pepeljuge govore jedno: budi jaka i fokusiraj se na to da dobiješ ono što želiš, čak i ako si u manjini, posebno kao žena.

Nastavak pročitajte u broju 3158.